Συγκροτήθηκε μη αμειβόμενη Ομάδας Εργασίας Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ασύρματης Πρόσβασης σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων. Στόχος της Ομάδας είναι η εισήγηση τεχνικών λύσεων που θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του Υπουργείου και πιο συγκεκριμένα:

  • η διερεύνηση εναλλακτικών τεχνικών λύσεων για τη βελτίωση ή/και το σχεδιασμό και την κατασκευή νέων δικτύων ασύρματης πρόσβασης σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων,
  • η συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, Ακαδημαϊκά-Ερευνητικά Ιδρύματα, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την ΕΕΛΛΑΚ, κοινοτικά δίκτυα (λ.χ. http://openwifi.ellak.gr/, http://www.awmn.net, http://www.sarantaporo.gr, i4free.gr κ.τ.λ.) καθώς και άλλους δημόσιους φορείς, προκειμένου να διαμορφωθούν οι προτάσεις για τις απαραίτητες διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης και ενημέρωσης,
  • η βελτίωση ή/και ο σχεδιασμός και η υλοποίηση υπηρεσιών διαδικτυακής ενημέρωσης.

Ανακτήστε το έγγραφο (αρ. πρωτ. 70672/26.04.2016)

Σύσταση – συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας Σχεδιασμού και Υλοποίησης Ασύρματης Πρόσβασης σε χώρους φιλοξενίας προσφύγων

Αφήστε μια απάντηση