Έγγραφο με το οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής στοιχείων από εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω διαδικτυακών ηλεκτρονικών φορμών.

Ανακτήστε το έγγραφο (α.π.  55511/Α3/04-04/2016)

Ομογενοποίηση διαδικασίας συλλογής στοιχείων από εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αφήστε μια απάντηση