Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς: (α) Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ και (β) Εποπτευόμενους φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το οποίο ζητείται η καταγραφή των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων & υπολογιστικών συστημάτων της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των εποπτευόμενων φορέων του.

Ανακτήστε το έγγραφο (α.π.  47617/Α4/21-03-2016)

Καταγραφή Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπολογιστικών Συστημάτων ΚΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εποπτευόμενων φορέων

Αφήστε μια απάντηση