Έγγραφο του ΥΠΠΕΘ προς εποπτευόμενους φορείς του, με το οποίο ζητείται η καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή τους, ανά κατηγορίες, προς τον σκοπό ανοικτής τους διάθεσης στο data.gov.gr βάσει του ν.4305/2014.

Ανακτήστε το έγγραφο (α.π. 35040/Α3/26-02-2016).

 

Καταγραφή και αξιολόγηση των συνόλων εγγράφων πληροφοριών και δεδομένων που βρίσκονται στην κατοχή των εποπτευόμενων φορέων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, με σκοπό την ανοικτή τους διάθεση

Αφήστε μια απάντηση