Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εξασφάλισης διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, απέστειλε επιστολές σε Υπουργεία και άλλες δημόσιες αρχές με σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του που αφορούν πολίτες – μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, με συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου.

Η διασύνδεση των πληροφορικών συστημάτων θα συμβάλει στην απλούστευση και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, στην εξοικονόμηση χρόνου, στην αύξηση παραγωγικότητας, στην παροχή ασφάλειας και στη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.

Επιπλέον, προτείνεται η διαμόρφωση των προδιαγραφών για ανταλλαγή, μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων, δεδομένων κυρίως όσον αφορούν την εξακρίβωση και επαλήθευση πληροφοριών οι οποίες είναι απαραίτητες για την ορθή λειτουργία των συστημάτων του ΥΠ.Π.Ε.Θ. όπως επίσης και την αναζήτηση και συγκέντρωση δικαιολογητικών από τους αρμοδίους φορείς του Δημοσίου.

Ακολουθεί κατάλογος των επιστολών προς:

 • Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης έγγραφο (α.π. 388819/Α3/04_03_2016)
 • Ανώτατη Συνομοσπονδία Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) έγγραφο (α.π. 45266/Α3/16_03_2016)
 • Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έγγραφο (α.π. 50891/Α3/28_03_2016)
 • Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έγγραφο (α.π. 50894/Α3/28_03_2016)
 • Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων & Διοικητικής Υποστήριξης έγγραφο (α.π. 50895/Α3/28_03_2016)
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενικό Γραμματέα, έγγραφο (α.π. 50896/Α3/28_03_2016)
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενικό Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων έγγραφο (α.π. 50899/Α3/28_03_2016)
 • Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Γενικό Γραμματέα Πρόνοιας έγγραφο (α.π. 50900/Α3/28_03_2016)
 • Υπουργείο Οικονομικών, Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής έγγραφο (α.π. 50902/Α3/28_03_2016)
 • Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ), έγγραφο (α.π. 56898/Α3/05_04_2016)
 • Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενική Γραμματεία Εμπορίου έγγραφο (α.π. 56899/Α3/05_04_2016)
 • Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Γενικό Γραμματέα έγγραφο (α.π. 56901/Α3/05_04_2016)
 • Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΛ.ΣΤΑΤ.) έγγραφο (α.π. 56902/Α3/05_04_2016)
Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. με συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου

Αφήστε μια απάντηση