Κατόπιν υπηρεσιακού αιτήματος της Γενικής Διεύθυνσης Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 19-10-2016 για την δημιουργία ηλεκτρονικής εφαρμογής (φόρμας) με σκοπό την αποτύπωση της νέας κατάταξης μονάδων ΠΕ και ΔΕ από τα αρμόδια Συμβούλια ΠΥΣΠΕ και ΠΥΣΔΕ, σας ενημερώνουμε ότι αναπτύχθηκε πλατφόρμα «Σύστημα καταχώρισης μορίων σχολικών μονάδων» με εργαλεία ανοικτού λογισμικού από την ομάδα Ανοικτού Λογισμικού του ΥπΠΕΘ, με τις εξής λειτουργίες:

 

  • Η εισαγωγή στην φόρμα με τους κωδικούς που διαθέτουν οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης και οι Περιφερειακές Διευθύνσεις από το ΠΣΔ.
  • Η φόρμα ανακτά αυτόματα τα στοιχεία των σχολείων κάθε Διεύθυνσης Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα: Κωδικό σχολείου, Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει, Διεύθυνση Εκπαίδευσης που ανήκει, Όνομα σχολείου και υφιστάμενη κατάταξη Μοριοδότησης.
  • Δυνατότητα νέας κατάταξης και η αιτιολογία αυτής.
  • Δυνατότητα η κάθε Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης να έχει πρόσβαση σε όλα τα σχολεία αρμοδιότητάς της και μόνο σε αυτά.
  • Επίσης Δυνατότητα εξαγωγής των στοιχείων σε αρχείο τύπου Excel.

 

Η φόρμα https://forms.minedu.gov.gr/moria2016  είναι μέρος από σύνολο υπηρεσιών που προσφέρονται από  την εφαρμογή των διαδικτυακών Ηλεκτρονικών Φορμών, σύμφωνα με τις αρχικές απαιτήσεις(https://opengov.minedu.gov.gr/?p=1743). Όλες οι φόρμες που θα υλοποιούνται μετά από αίτημα του εισηγητή θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα https://forms.minedu.gov.gr .
Η ομάδα ανάπτυξης Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα που συγκροτήθηκε με απόφαση Υπουργού (Αρ.Πρωτ.: 159733/Α3/28-9-2016) από υπαλλήλους που υπηρετούν στο ΥΠ.Π.Ε.Θ, είναι υπεύθυνη για την επίλυση Τεχνικών προβλημάτων (διόρθωση σφαλμάτων).  Για τα πιθανά προβλήματα υπάρχει φόρμα τεχνικής υποστήριξης 2ου επιπέδου, ειδικά για την συγκεκριμένη εφαρμογή στο https://git.minedu.gov.gr/itminedu/forms_minedu/issues .

 

Δημιουργία Φόρμας για την κατάταξη σχολικών μονάδων σε κατηγορίες Μετάθεσης – Μοριοδότησης

Αφήστε μια απάντηση