Ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. απέστειλε επιστολή προς τον Υφυπουργό ΕΣΠΑ και τους Ειδικούς Γραμματείς Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του Ε.Κ.Τ., καθώς και του Ε.Τ.Π.Α. και Τ.Σ., με την οποία ζητά στα έργα που προκηρύσσονται για όφελος του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και συμπεριλαμβάνουν πληροφοριακά συστήματα, να υιοθετούνται οι παρακάτω θεμελιώδεις αρχές:

  • Χρήση Διαλειτουργικών – Ανοιχτών Προτύπων και Ανοιχτού Λογισμικού
  • Υιοθέτηση Αρχιτεκτονικών Υπηρεσιών (Service Oriented Architectures – SOA)
  • Επικοινωνία βασισμένη σε XML τεχνολογίες & Web Services
  • Χρήση Εθνικών και Διεθνών προτύπων (e-GIF, WS-I, κ.α.)
  • Υιοθέτηση λογικής Πολυεπίπεδων (Multitier) – Αρθρωτών (Modular) Αρχιτεκτονικών
  • Υιοθέτηση λογικής Επαναχρησιμοποιούμενων (Reusable) και Παραμετροποιήσιμων (Configurable) Συστατικών
  • Χρήση ώριμων Ανοιχτών Τεχνολογιών και Ανοιχτών Λογισμικών, όλα τα Λογισμικά θα συνοδεύονται με πλήρη τεκμηρίωση και θα αναπτύσσονται στο https://github.com/itminedu με άδεια EUPL (https://joinup.ec.europa.eu/community/eupl)
  • Υλοποίηση του Ελληνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας

Ανακτήστε το έγγραφο (α.π. 57880/Α3/06_04_2016)

Απαιτήσεις για την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων που υλοποιούνται προς όφελος του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Αφήστε μια απάντηση