Διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων ΥΠ.Π.Ε.Θ. με συστήματα άλλων φορέων του Δημοσίου

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο εξασφάλισης διαλειτουργικότητας μεταξύ πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου, απέστειλε επιστολές σε Υπουργεία και άλλες δημόσιες αρχές με σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του που αφορούν πολίτες –

Καταγραφή Κεντρικών Πληροφοριακών Συστημάτων & Υπολογιστικών Συστημάτων ΚΥ ΥΠ.Π.Ε.Θ. και εποπτευόμενων φορέων

Έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ. προς: (α) Γενικές Δ/νσεις, Δ/νσεις και Αυτοτελή Τμήματα του ΥΠ.Π.Ε.Θ και (β) Εποπτευόμενους φορείς ΥΠ.Π.Ε.Θ., με το οποίο ζητείται η καταγραφή των κεντρικών πληροφοριακών συστημάτων & υπολογιστικών συστημάτων της κεντρικής υπηρεσίας του ΥΠ.Π.Ε.Θ. και των εποπτευόμενων φορέων του. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π.