Ομογενοποίηση διαδικασίας συλλογής στοιχείων από εποπτευόμενους φορείς του ΥΠ.Π.Ε.Θ.

Έγγραφο με το οποίο καθορίζεται συγκεκριμένη διαδικασία συλλογής στοιχείων από εμπλεκόμενους φορείς και υπηρεσίες του ΥΠ.Π.Ε.Θ., μέσω διαδικτυακών ηλεκτρονικών φορμών. Ανακτήστε το έγγραφο (α.π.  55511/Α3/04-04/2016)