Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ακολουθώντας τις διεθνείς εκπαιδευτικές τάσεις και συμβαδίζοντας με τις διεθνείς εκπαιδευτικές πρακτικές στοχεύει στην αναβάθμιση της ψηφιακής εκπαίδευσης και στον ενεργό και κοινωνικοποιημένο πολίτη.
Στο πλαίσιο αυτό, μια σειρά ψηφιακών υπηρεσιών και βιβλιοθηκών είναι ελεύθερα διαθέσιμες σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Στοχεύοντας στην ενημέρωση και ανάδειξη των διαθέσιμων και αναπτυσσόμενων υπηρεσιών ψηφιακής εκπαίδευσης του Υπουργείου σε όλους τους δυνητικούς χρήστες, δημιουργήθηκε ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr.
Ο δικτυακός τόπος https://go.minedu.gov.gr στοχεύει στην ενημέρωση και υποστήριξη μαθητών και εκπαιδευτικών όσον αφορά την ανοιχτή πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες & υπηρεσίες ανά βαθμίδα και γνωστικό αντικείμενο.
Η ψηφιακή τεχνολογία αλλάζει το σημερινό σχολείο και το ανοίγει στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. Η ανοιχτή πρόσβαση και η αξιοποίηση των ανοιχτών τεχνολογιών επιφέρει ουσιαστικές καινοτομίες και διαμορφώνει ένα περιβάλλον ανακάλυψης, δημιουργίας και συμμετοχής.

Στόχος είναι ο δικτυακός τόπος να βελτιωθεί και να επεκταθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Δια Βίου μάθηση ώστε να αποτελέσει μια ενιαία διαδικτυακή πύλη που θα προσφέρει κεντρική πρόσβαση και ενιαία αναζήτηση σε μεγάλο όγκο ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχόμενου που παράγεται ή έχει παραχθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εποπτευόμενους και έγκριτους φορείς καθώς και την εκπαιδευτική κοινότητα.
H Υλοποίηση έγινε με χρήση Ανοικτού Λογισμικού. Το βίντεο προώθησης του δικτυακού τόπου είναι στο https://www.youtube.com/watch?v=32YE5nLzKmc

Ψηφιακή Εκπαίδευση – Ανακαλύπτω, Δημιουργώ, Συμμετέχω

Αφήστε μια απάντηση