Την Τρίτη 5 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Παιδείας για τα θέματα της Ανοικτής Διακυβέρνησης τα οποία συντονίζει ο εθνικός εκπρόσωπος της χώρας και Αν. Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Χριστόφορος Βερναρδάκης.

Στην συνάντηση που έγινε με πρωτοβουλία της Ομάδας Εργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην OpenGovernmentPartnership (OGP) συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας Παιδείας κ. Παντής Γιάννης καθώς και ο εκπρόσωπος του OGPκ. Cerdan, ο οποίος επισκέφθηκε την Ελλάδα εν όψει του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση 2016-2018.

Παρόντες ήταν επίσης εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας, ο κ. Καρούνος Θεόδωρος, συνεργάτης του Υπουργείου για θέματα ανοικτής διακυβέρνησης, η κ. Μαρούγκα Καλομοίρα και ο κ. Στεφάνου Αντώνης – Γενική Διευθύντρια και στέλεχος της Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο κ. Μοναχολιάς Ηλίας συνεργάτης του Γεν. Γραμματέα και εκ μέρους της Ομάδας Εργασίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση η Πρόεδρος κ. Ρουτζούνη Αθανασία και τα μέλη κ. Τασιόπουλος Σταύρος και κ. Νταλάκου Βασιλική.

Στην συνάντηση συζητήθηκαν αναλυτικά τα θέματα του Εθνικού Σχεδίου, που εκπονεί η Ομάδα Εργασίας μέσω Ανοικτής Διαβούλευσης καθώς και οι σχετικές δεσμεύσεις που έχει υποβάλλει το Υπουργείο Παιδείας, την σημασία των οποίων τόνισε και ο εκπρόσωπος του OGP, σημειώνοντας την στήριξη της Πρωτοβουλίας προς την Ελλάδα.

Κατά την συζήτηση διαπιστώθηκε η ισχυρή βούληση του Υπουργείου Παιδείας να προχωρήσει στην δέσμευση για το σχεδιασμό και την εφαρμογή μιας νέας πολιτικής για την Ανοικτή Εκπαίδευση που θα προωθήσει την Ανοικτότητα και Συμμετοχικότητα στα πεδία της αρμοδιότητάς του, ενώ οι εκπρόσωποι της Ομάδας Εργασίας σημείωσαν την ουσιαστική συνεργασία με το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης και τη στήριξη που μπορεί να παρέχει.

Συγκεκριμένα σε αυτό το πλαίσιο αποφασίσθηκε ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων με σκοπό να προωθηθεί με ενιαία μέθοδο το εκπαιδευτικό υλικό που υπάρχει και παράγεται υπό την αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης σε συνεργασία με επιστημονικούς και ερευνητικούς φορείς. Η διάθεση του υλικού θα γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου όπου κάθε πολίτης θα έχει ελεύθερη πρόσβαση, με την απαραίτητη ρύθμιση των θεμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Η Ανοικτή Εκπαίδευση είναι μία πρωτοβουλία του νέου σχεδιασμού για την γνώση και την εκπαίδευση στην ελληνική κοινωνία και θα αποτελέσει βασική στρατηγική του Υπουργείου.

Σχετικοί Σύνδεσμοι:

www.opengovpartnership.org/country/greece

Προτεινόμενες δεσμεύσεις για τη διαμόρφωση του 3ου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ανοικτή Διακυβέρνηση (Open Government Partnership)

Συμφωνία για την Ανοικτή Εκπαίδευση, στο Υπουργείο Παιδείας

Αφήστε μια απάντηση