Συγκροτήθηκε με απόφαση (αριθμός 57711/Ζ1/6.4.2016) του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μη αμειβόμενη Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού, Περιεχομένου και Εξοπλισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Οι στόχοι της Ομάδας είναι η εισήγηση θεμάτων που θα ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό του Υπουργείου και συγκεκριμένα:

  1. Η προώθηση αξιοποίησης και παραγωγής ώριμων έργων ανοιχτών τεχνολογιών (λογισμικού, υλικού, δεδομένων) στις εκπαιδευτικές, διοικητικές και ερευνητικές δραστηριότητες.
  2. Η παραγωγή και αξιοποίηση ανοιχτού εκπαιδευτικού υλικού περιεχομένου και δεδομένων.
  3. Η καταγραφή λειτουργικών προδιαγραφών για την αναβάθμιση βασικών υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών και με ανοικτές τεχνολογίες σε τομείς που υπάρχουν επιχειρησιακά-τεχνολογικά ώριμες λύσεις.
  4. Η εξασφάλιση συνεργιών σε δράσεις ανοικτών τεχνολογιών και περιεχομένου με τη μέση εκπαίδευση, την τοπική αυτοδιοίκηση και κοινότητες εθελοντών.
  5. Η δημιουργία ενιαίου Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε ένα ή παραπάνω ιδρύματα ανά γεωγραφική περιοχή, για την πιο αποτελεσματική χρήση όλων των ψηφιακών υποδομών και την προώθηση, παραγωγή και αξιοποίηση Ελεύθερου Λογισμικού και παραγωγή Ανοιχτού Ψηφιακού Περιεχομένου.
  6. Η δημιουργία ανοιχτών ανατροφοδοτούμενων διαδικασιών, ώστε να λαμβάνεται υπόψη η γνώμη των χρηστών στις σχεδιαζόμενες ψηφιακές υποδομές και υπηρεσίες μέσα από διαρκή διαβούλευση και αξιολόγηση.
  7. Η δημιουργία εθνικής πολιτικής διανοητικής ιδιοκτησίας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έρευνα με έμφαση στην ενίσχυση της ανοιχτής επιστήμης και πρόσβασης και την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας για την ενίσχυση της καινοτομίας.

Ανακτήστε από ΕΔΩ την απόφαση.

Συγκρότηση Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού, Περιεχομένου και Εξοπλισμού Ανώτατης Εκπαίδευσης

Αφήστε μια απάντηση