Στο πλαίσιο υιοθέτησης ανοιχτού συστήματος καταγραφής υπηρεσιών και διαδικασιών Υπ.Π.Ε.Θ. και κατόπιν συνεργασίας με την ομάδα ανοιχτής διακυβέρνησης του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογιών – ΕΕΛΛΑΚ (https://opengov.ellak.gr/) υλοποιείται το diadikasies.minedu.gov.gr για την καταγραφή παρεχόμενων υπηρεσιών και διαδικασιών που εκτελούν οι φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Στόχος της εκπαίδευσης  είναι η συγγραφή λημμάτων που αφορούν στις παρεχόμενες υπηρεσίες και διαδικασίες του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Το σεμινάριο εκμάθησης στο wiki υπηρεσιών και διαδικασιών, τρίωρης διάρκειας, θα διεξαχθεί στις 16, 22 Φεβρουαρίου και 1, 2, 8, 15, 22, Μαρτίου του 2017, ώρες 10:00 – 13:00, στην αίθουσα επιμόρφωσης νέων τεχνολογιών 0043, στο κεντρικό κτήριο του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (Ανδρέα Παπανδρέου 37, ΤΚ 151 80, Μαρούσι).

Η βασική δομή του σεμιναρίου θα περιλαμβάνει: ανάλυση των βασικών αρχών του εγχειρήματος, εξειδικευμένη παρουσίαση του λογισμικού και του τρόπου χρήσης του και εργαστήριο συγγραφής λημμάτων με τις παρεχόμενες υπηρεσίες/διαδικασίες του Υπουργείου.

Κάθε υπηρεσία αποτελεί, ένα λήμμα με όρους wikipedia, που στο diadikasies.gr περιέχει:

  • επίσημο τίτλο,
  • συνοπτική περιγραφή,
  • σχετική νομοθεσία στην οποία στηρίζεται,
  • πίνακα με τα απαραίτητα έντυπα ή/και ηλεκτρονικές φόρμες, με υποδείγματα,
  • πίνακα με τις διαδικασίες παροχής της βήμα-βήμα και
  • τα έντυπα με τα οποία παρέχετε στον τελικό χρήστη με υποδείγματα.

Εδώ θα βρείτε τα καλύτερα λήμματα του diadikasies.gr.

 

Σεμινάριο συστήματος καταγραφής υπηρεσιών και διαδικασιών του Υπ.Π.Ε.Θ.

Αφήστε μια απάντηση