Αναρτούμε την 1η ολοκληρωμένη έκδοση του τεύχους «Οργάνωση και εφαρμογή διαδικασιών διαλειτουργικότητας» που συντάχθηκε από την Ομάδα Διαλειτουργικότητας, η οποία συγκροτήθηκε για να εξετάσει τη δυνατότητα διαλειτουργικότητας πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με πληροφοριακά συστήματα άλλων φορέων.

Σκοπός αυτής της προσπάθειας είναι η καταγραφή και η ταξινόμηση των πληροφοριακών συστημάτων και μητρώων (υπαρκτών και υπό σχεδιασμό), καθώς και των διαδικασιών που απαιτούνται από τις υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ προκειμένου να είναι σε θέση να αντλήσουν ή να αποδώσουν στοιχεία σε άλλα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσίου με αυτόματο τρόπο.

Ανακτήστε το εισηγητικό σημείωμα και την 1η έκδοση της έκθεσης.

Η 2η έκθεση “ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ”.

 

 

 

“Χάρτης Διαλειτουργικότητας” ΥΠΠΕΘ

Αφήστε μια απάντηση