Η Διαλειτουργικότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υποστηρίζει μια νέα, σύγχρονη μορφή επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων.

Η διαλειτουργικότητα με βάση το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2011-2015 (ICT for Government and Public Services – Action plan 2011-2015) και το ανανεωμένο ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2016-2020 (eGovernment Action Plan 2016-2020), είναι σε πρώτη προτεραιότητα και αποτελεί αναγκαία συνθήκη για την υλοποίηση διασυνοριακών Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με δεδομένη τη συνεργασία και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών εντός συνόρων.

Για το σκοπό αυτό αναπτύχθηκε η πλατφόρμα Διαλειτουργικότητας που υποστηρίζει τη λειτουργία του ιστού διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των αναγκών εκσυγχρονισμού της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης για την παροχή υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σε φορείς, επιχειρήσεις και πολίτες.

Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών στην πλατφόρμα WSO2 με χρήση εργαλείων ανάπτυξης Java EE (Enterprise Edition)

Περιβάλλον Ανάπτυξης

Όλα τα κείμενα και ο κώδικας του έργου των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΥΠΠΕΘ, σε πλατφόρμα WSO2 Developer Studio, βρίσκονται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb

Οι προδιαγραφές του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα της μεθοδολογίας Agile / Scrum βρίσκονται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb/wikis/scrum

Η αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών απαιτήσεων συντηρείται στο: https://git.minedu.gov.gr/itminedu/wso2_esb/wikis/analysis

Ο κόμβος έχει σχεδιαστεί και αναπτυχθεί από μέλη της Ομάδας Ανοιχτού Λογισμικού του ΥΠΠΕΘ.

-.-

Κόμβος Διαλειτουργικότητας: Διαδικασίες και λογισμικό για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση δεδομένων

Αφήστε μια απάντηση