Με επιτυχία πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις και ημερίδες του πρώτου τρίμηνου ( το πρώτο τρίμηνο συγκρότησης της ομάδας ανοικτού λογισμικού) στο Υπουργείο Παιδείας.

Οι συναντήσεις και ημερίδες αυτές βοήθησαν την διάχυση πληροφοριών τόσο τεχνικών θεμάτων όσο και στην ανταλλαγή απόψεων και θέσεων σε θέματα που αφορούν την καινοτόμα προσπάθεια του υπουργείου στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς όλους με χρήση λογισμικών ανοικτού κώδικα.

Στις 30 Σεπτέμβρη 2016 οργανώθηκε συνάντηση με την επιτελική ομάδα της ΕΕΛΛΑΚ και παρουσιάστηκαν θέματα που αφορούν την χρήση ανοικτού κώδικα και τα πλεονεκτήματα στην ηλεκτρονική δια κυβέρνηση. Κύρια ομιλήτρια η Δέσποινα Μητροπούλου Γενική Διευθύντρια Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών(ΕΕΛΛΑΚ).

Στις 7 Οκτώβρη 2016 έγινε συνάντηση με τους φορείς του Υπουργείου, ΕΔΕΤ, GUNET και ITYE-ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, παρουσιάστηκαν τεχνικά θέματα που αφορούν την διαλειτουργικότητα του Υπουργείου μέσα από την ανάπτυξη ηλεκτρονικών υπηρεσίων προς τους πολίτες, εκπαιδευτικούς, Διοικητικούς και Ακαδημαϊκούς Από το Gunet παραβρέθηκε ο κ Βουτσινάς Νικόλαος, από την ΕΔΕΤ ο κ. Νικητόπουλος Δημήτριος, και από το ΙΤΥΕ -ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ ο κ. Παπαϊωάννου Ιωάννης,

Στις 25 Οκτώβρη 2016 πραγματοποιήθηκε τρίωρη ημερίδα για την ευέλικτη μεθοδολογία AGILE και την διαδικασία SCRUM με τίτλο “Εργαστήριο Agile”. Παρουσιάστηκαν θέματα όπως Why Agile, the Scrum Framework, Scaling Scrum. Κύριος ομιλητής ο κ. Βύρων Γεωργαντόπουλος, Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, ΕΔΕΤ.

Στις 30 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε ημερίδα με θέμα “Υλοποίηση Διαλειτουργικότητας μέσω της πλατφόρμας ανοικτού λογισμικού WSO2” και τους τρόπους υλοποίησης στο Υπουργείο. Παρουσιάστηκαν θέματα όπως Απαιτήσεις Διαλειτουργικότητας του ΥπΠΕΘ, H πλατφόρμα WSO2, Σενάρια Χρήσης Πλατφόρμας WSO2,Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Σεναρίου με χρήση εξυπηρετητών ESB, DSS, Registry,Application Server, Διαχείριση Λαθών σε Υπηρεσίες Ιστού στο WSO2, Βελτιστοποίηση Επίδοσης των Υπηρεσιών και Προγραμματισμός για το WSO2. Ομιλητής ο κ. Παναγιώτης Κρανιδιώτης, Μέλος ΔΣ & Επιστημονική Επιτροπή ΕΕΛΛΑΚ.

Τις ημερίδες – συναντήσεις αυτές τις παρακολούθησαν εκτός από την ομάδα ανοικτού λογισμικού και μέσω τηλεδιάσκεψης, προγραμματιστές και αναλυτές από το Υπουργείο Παιδείας, εξωτερικοί συνεργάτες και στελέχη του Δήμου Αθηναίων και Υπουργείου Ανάπτυξης.

Παρουσιάσεις είναι διαθέσιμες στο: Agile: https://pithos.okeanos.grnet. WSO2: https://pithos.okeanos.grnet. PPT: https://pithos.okeanos.grnet.


http://ostmgmt.minedu.gov.gr/

Ενημερωτικές συναντήσεις της ομάδας ανοικτού λογισμικού, http://ostmgmt.minedu.gov.gr/

Αφήστε μια απάντηση