Η Ηλεκτρονική Υπηρεσία δηλώσεων προτίμησης Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ)  έχει ως κύριο σκοπό να παρέχει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης προτίμησης των μαθητών για φοίτηση σε κάποιο από τα ΕΠΑΛ της χώρας μας, καθώς και την κατανομή τους σε αυτά με βάση συγκεκριμένα κριτήρια και λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις τους. Η δημιουργία της υπηρεσίας υλοποιήθηκε από την Ομάδα Ανοικτού Λογισμικού του Υπουργείου Παιδείας, η οποία είναι αρμόδια για τον Σχεδιασμό, Ανάπτυξη και Συντήρηση Εφαρμογών Ανοικτού Λογισμικού του ΥΠΠΕΘ και υπάγεται στη Γενική Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Για την υλοποίηση του έργου θα ακολουθήθηκε η μεθοδολογία ευέλικτης ανάπτυξης λογισμικού Agile σε πρότυπα Scrum, που διασφαλίζει έγκαιρη ανταπόκριση στις αλλαγές, μεγαλύτερη παραγωγικότητα και λιγότερη γραφειοκρατία. Η ανταπόκριση στις αλλαγές αναφέρεται κυρίως στην συνολική ικανότητα της διαδικασίας ανάπτυξης να προσαρμόζεται ανάλογα όταν προκύπτουν αλλαγές στην πορεία του έργου, καθώς και στην ανάγκη για συνεργασία μεταξύ όλων των συμμετεχόντων. Η μέθοδος αυτή είναι μια επαναληπτική και αυξητική προσέγγιση για την ανάπτυξη έργων που επιτρέπει την προσαρμογή στις αλλαγές που προκύπτουν.

Στην διαδικασία αυτή υπάρχουν τρεις βασικοί ρόλοι: ο ιδιοκτήτης του προϊόντος (The Product Owner) είναι η Διεύθυνση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και υπεύθυνος ο Δ/ντης κ. Μουστάκας όπου κατέχει καθοριστικό ρόλο στην ανάπτυξη του συστήματος, εντοπίζοντας τα χαρακτηριστικά της υπηρεσίας και μεταφράζοντας τα σε μια λίστα απαιτήσεων, η ομάδα (team) που χτίζει το προϊόν (μέλη της ομάδας του Ανοικτού Λογισμικού) και τέλος η ομάδα εποπτείας (Advisor Board) που αποτελείται από έμπειρα άτομα του χώρου της επαγγελματικής εκπαίδευσης με βασικό σκοπό την σύνταξη απαιτήσεων και την ιεράρχηση τους (Product Backlog).

Περιβάλλον Ανάπτυξης

Όλα τα κείμενα και ο κώδικας που υλοποιείται βρίσκονται στο https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-epal

Μπορείτε να δείτε τις προδιαγραφές του έργου σύμφωνα με τα πρότυπα της μεθοδολογίας Agile / Scrum στο https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-epal/wikis/scrum

Η αναλυτική τεκμηρίωση των λειτουργικών απαιτήσεων συντηρείται στο https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-epal/wikis/analysis

Παρατηρήσεις – Σχόλια

Όλοι οι συμμετέχοντες στο έργο με οποιαδήποτε ιδιότητα μπορούν να αναρτούν τις παρατηρήσεις και σχόλιά τους στο https://git.minedu.gov.gr/itminedu/e-epal/issues

Η εφαρμογή έχει τεθεί σε παραγωγική λειτουργία με Υπουργική Απόφαση .

-.-

 

 

 

Εγγραφές – Μετεγγραφές μαθητών/τριών στα Επαγγελματικά Λύκεια

Αφήστε μια απάντηση