Κόμβος Διαλειτουργικότητας: Διαδικασίες και λογισμικό για εύκολη και ασφαλή πρόσβαση δεδομένων

Η Διαλειτουργικότητα στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υποστηρίζει μια νέα, σύγχρονη μορφή επικοινωνίας και παροχής υπηρεσιών σε επίπεδο πληροφοριακών συστημάτων, διαδικασιών και δεδομένων. Η διαλειτουργικότητα με βάση το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2011-2015 (ICT for Government and Public Services – Action

Διανομές ανοικτού λογισμικού για όλες τις κατηγορίες σχολείων

Το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο υποστήριξης της διδασκαλίας με χρήση σύγχρονων εκπαιδευτικών λογισμικών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης – τόσο στον ήδη υπάρχοντα ψηφιακό εξοπλισμό των σχολικών μονάδων όσο και σε νέο ψηφιακό εξοπλισμό που πρόκειται να προμηθευτούν τα σχολεία